ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΣΑΣ

Τραγούδι της αγάπης με προέλευση από τα Αλάτσατα και το Σιβρισάρι της Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ παραλλαγή ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ».

 

Να ‘μουν στην Πόλη ένας πασάς ερ αμάν γιαντίμ αμάν
να ‘μουν στην Πόλη ένας πασάς ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
στη Σμύρνη μια πολίτσα καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
στη Σμύρνη μια πολίτσα καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.

------

Και στον απάνω μαχαλά ερ αμάν γιαντίμ αμάν
και στον απάνω μαχαλά ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
ζαμπίτης στα κορίτσια καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
ζαμπίτης στα κορίτσια καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.

------

Ήθελα να ‘μουνα κριτής ερ αμάν γιαντίμ αμάν
ήθελα να ‘μουνα κριτής ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
τις λεύτερες να κρίνω καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
τις λεύτερες να κρίνω καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.

------

Κι όποια είναι πιο όμορφη ερ αμάν γιαντίμ αμάν
κι όποια είναι πιο όμορφη ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
να μην την(ε) αφήνω καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
να μην την(ε) αφήνω καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.

------

Μπερμπάντη με φωνάζουνε ερ αμάν γιαντίμ αμάν
μπερμπάντη με φωνάζουνε ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
μα ποια είν’ η μπερμπαντιά μου καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
μα ποια είν’ η μπερμπαντιά μου καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.

------

Πως αγαπώ τις όμορφες ερ αμάν γιαντίμ αμάν
πως αγαπώ τις όμορφες ερ αμάν γιαντίμ αμάν,
μου βγάλαν’ τ’ όνομά μου καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ
μου βγάλαν’ τ’ όνομά μου καλέ καλέ ‘σύ καλέ δε μιλάς και ‘σύ.