ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

ΕΛΛΗ

 

Τραγούδι με προέλευηση από το αστικό κέντρο της Σμύρνης της χερσονήσου της Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

 

 

Η Έλλη ήταν έμορφη μαύρα ήταν τα μαλλιά της μαύρα ήταν τα μαλλιά της,
μα άφησε τον άντρα της και τα μικρά παιδιά της και τα μικρά παιδιά της.

 

Έλλη Έλλη Έλλη κανένας δε σε θέλει.

 

------

 

Η Έλλη θέλει σκότωμα θέλει καραμανιόλα θέλει καραμανιόλα,
γιατί άφησε τον άντρα της και τα παιδιά της όλα και τα παιδιά της όλα.

 

Έλλη Έλλη Έλλη κανένας δε σε θέλει.

 

------

 

Ανήμερα Χριστούγεννα χτυπούσαν οι καμπάνες χτυπούσαν οι καμπάνες,
οι χριστιανοί στις εκκλησιές κι η Έλλη στους αγάδες κι η Έλλη στους αγάδες.

 
Έλλη Έλλη Έλλη κανένας δε σε θέλει,
γιατί ‘σαι φιλημένη στα χείλη δαγκωμένη.