ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΕΛΛΗ ΘΕΛΕΙ ΣΚΟΤΩΜΑ

Τραγούδι με προέλευηση από το αστικό κέντρο της Σμύρνης της χερσονήσου της Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.
Η συγκεκριμένη παραλαγή είναι από ηχογράφηση στην Αθήνα, το 1926 «Γιώργος Βιδάλης – Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός)».

 

Η Έλλη θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι με δίκοπο μαχαίρι,
γιατ’ άφησε τον άντρα της και πήρε κομισέρη και πήρε κομισέρη.

Έλλη Έλλη Έλλη φαντάρος δεν σε θέλει,
εκτός να μετανιώσεις κι ένα φιλί τού δώσεις.

------

Κρίμα σε σένα Έλλη μου κρίμα στην εμορφιά σου κρίμα στην εμορφιά σου,
που άφησες τον άντρα σου και όλα τα παιδιά σου και όλα τα παιδιά σου.

Έλλη Έλλη Έλλη φαντάρος δεν σε θέλει,
εκτός να μετανιώσεις κι ένα φιλί τού δώσεις.