ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΙΝΝΙΑ ΟΥΡΓΙΕΣ

Τραγούδι Λαζαρίνων της χαράς και του γλεντιού με προέλευση από την Αγία Παρασκευή Κοζάνης Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα «ΙΔΙΟΤΥΠΟΥ ΧΟΡΟΥ».
[Οι Λαζαρίνες είναι ομάδες κοριτσιών που φορούν ειδικά ρούχα (παραλλαγή της ενδυμασίας του χωριού Κρόκος) ανάλογα με την ηλικία τους. Τραγουδούν και χορεύουν χωρίς μουσική και δε λαμβάνουν μέρος καθόλου άντρες].

 

Ιννιά ουργιές βαθιά βαθιά θα σκάφτ’ς στης γης μωρέ στης γης του μάρμαρου,
ιννιά ουργιές βαθιά βαθιά θα σκάφτ’ς στης γης μωρέ στης γης του μάρμαρου.
Να βγάλου μια λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να βγάλου μια κρυόβρυση,
να βγάλου μια λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να βγάλου μια κρυόβρυση.

------

Να βγάλου μια κρυό… κρυόβρυση κρύα μωρέ κρύα παταγωμέν’,
να βγάλου μια κρυό… κρυόβρυση κρύα μωρέ κρύα παταγωμέν’.
Να πάν’ οι έ… λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να πάν’ οι έμορφις να πλύν’,
να πάν’ οι έ… λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να πάν’ οι έμορφις να πλύν’.

------

Να πάν’ οι έμορφις να πλύν’ να πλύν’ μωρέ να πλύν’ κι να γιουμίσ’,
να πάν’ οι έμορφις να πλύν’ να πλύν’ μωρέ να πλύν’ κι να γιουμίσ’.
Να πλύνουν τα λέϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να πλύνουν τα πουδάρια τις,
να πλύνουν τα λέϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να πλύνουν τα πουδάρια τις.

------

Να πλύνουν τα πουδά… πουδάρια τις τουν ά… μωρέ τουν άσπρου τις λιμό,
να πλύνουν τα πουδά… πουδάρια τις τουν ά… μωρέ τουν άσπρου τις  λιμό.
Τα χέρια τις λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ τα χέρια τις τα παχουλά,
τα χέρια τις λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ τα χέρια τις τα παχουλά.

------

Τα χέρια τις τα πα… τα παχουλά γιουμά… μωρέ γιουμάτα μπελιτζίκια,
τα χέρια τις τα πα… τα παχουλά γιουμά… μωρέ γιουμάτα μπελιτζίκια.
Να τα ‘χα ιγώ λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να τα ‘χα ιγώ προυσκέφαλου,
να τα ‘χα ιγώ λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να τα ‘χα ιγώ προυσκέφαλου.

------

Να τα ‘χα ιγώ προυσκέ… προυσκέφαλου τρεις μέ… μωρέ τρεις μέρις και τρεις νύχτις,
να τα ‘χα ιγώ προυσκέ… προυσκέφαλου τρεις μέ… μωρέ τρεις μέρις και τρεις νύχτις.
Να τα χουρτά… λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να τα χουρτάσου φίλημα,
να τα χουρτά… λεϊλεϊ Κουνσταντή μ’ να τα χουρτάσου φίλημα.

------

Να τα χουρτάσου φίλη… φίλημα να τα μωρέ να τα χουρτάσου χάδια,
να τα χουρτάσου φίλη… φίλημα να τα μωρέ να τα χουρτάσου χάδια.