ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΡΟΣΩ ΡΗΝΑ ΜΟΥ

Τραγούδι με προέλευση από τη Βέροια Ημαθίας. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Από  την  πόρτα  σου  περνώ  Φρόσω  Ρήνα  μου
από  την  πόρτα  σου  περνώ  Φρόσω  Ρήνα  μου,
άιντε  την  βρίσκου  κλειδωμένα  Φρόσω  παπαδημούδα  μου
άιντε  την  βρίσκου  κλειδωμένα  Ρήνα  κουκουλαζούδα  μου.

------

Κι  από  τον  τοίχο  ρίχτηκα  Φρόσω  Ρήνα  μου
Κι  από  τον  τοίχο  ρίχτηκα  Φρόσω  Ρήνα  μου,
κι  από  τον  τοίχο  στο  ανώι  Φρόσω  παπαδημούδα  μου
κι  από  τον  τοίχο  στο  ανώι  Ρήνα  κουκουλαζούδα  μου

------

Κι  από  τ’  ανώι  στον  οντά  Φρόσω  Ρήνα  μου
κι  από  τ’  ανώι  στον  οντά  Φρόσω  Ρήνα  μου,
άϊντε  του  βρίσκου  κλειδωμένα  Φρόσω  παπαδημούδα  μου
άϊντε  του  βρίσκου  κλειδωμένα  Ρήνα  κουκουλαζούδα  μου.

------

Σκύφτω  φιλώ  την  κλειδαριά  Φρόσω  Ρήνα  μου
σκύφτω  φιλώ  την  κλειδαριά  Φρόσω  Ρήνα  μου,
άιντε   θαρρώ  φιλώ  εσένα  Φρόσω  παπαδημούδα  μου
άιντε  θαρρώ  φιλώ  εσένα  Ρήνα  κουκουλαζούδα  μου.

Τραγούδι με προέλευση από τη Βέροια Ημαθίας. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).