ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τ’Σ ΦΑΝΟΥΛΑΣ

Τραγούδι με προέλευση από το Γκριζάλι (νυν Αγκαθιά) της περιοχής Ρουμλουκίου (Γιδάς) Ημαθίας στη Μακεδονία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».

 

- Ποιος σε γέλασε Φανούλα μ’ και σ’ αγκάλιασι
ποιος σε γέλασε Φανούλα μ’ και σ’ αγκάλιασι,
- δεν ήταν ξένος καλέ μάνα μ’ δεν ήταν μακρινός
δεν ήταν ξένος καλέ μάνα μ’ δεν ήταν μακρινός.

------

Γείτουνάς μας ήταν μάνα μ’ φίλους καρδιακός
γείτουνάς μας ήταν μάνα μ’ φίλους καρδιακός,
- κι αν σε γέλασε Φανούλα μ’ τι σου έδωσε
κι αν σε γέλασε Φανούλα μ’ τι σου έδωσε.

------

- Δώδεκα κομμάτια λίρες κι (α)χώρια τα φλουριά
δώδεκα κομμάτια λίρες κι (α)χώρια τα φλουριά,
- βάλτα βάλτα βρε Φανούλα μ’ βάλτα στο λαιμό
βάλτα βάλτα βρε Φανούλα μ’ βάλτα στο λαιμό.

------

- Πώς να τα φορέσω μάνα μ’ στον κόσμο πώς να βγω
πώς να τα φορέσω μάνα μ’ στον κόσμο πώς να βγω,
πάρτα δώστα δεν τα θέλω το Γιώργο αγαπώ
πάρτα δώστα δεν τα θέλω το Γιώργο αγαπώ.