ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Γκριζάλι (νυν Αγκαθιά) της περιοχής Ρουμλουκίου (Γιδάς) Ημαθίας στη Μακεδονία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».

 

Ανάθεμα τη Βέροια τη Βέροια που μαζεύει τα πιδιά
αμάν αμάν που μαζεύει τα πιδιά,
και στέλνουν στα κουρίτσ(ι)α στα κουρίτσ(ι)α μαντήλια κηντητά
αμάν αμάν μαντήλια κηντητά.

------

Ανάθεμα τ’ς μπαντήδις βρε τ’ς μπαντήδις που βγάζ’ν γλυκά κρασιά
αμάν αμάν που βγάζ’ν γλυκά κρασιά,
και πίνουν οι μπικρήδες οι μπικρήδες και βγάζ’ν καλά πιδιά
αμάν αμάν και βγάζ’ν καλά πιδιά.

------

Δεν φταίγουν οι μπαντήδις οι μπαντήδις δεν φταίει το κρασί
αμάν αμάν δεν φταίει το κρασί,
μόν’ φταί(γ)ει η μαυρομάτα η μαυρομάτα που στέκιτι καρσί
αμάν αμάν που στέκιτι καρσί.