ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Τραγούδι με προέλευση από το Βώλακα Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 5/8 (2-3) με τελείωμα σε κάθε στροφή ελεύθερο.

 

Δέντρο (ν)εί… μωρέ Διαμάντω δέντρο (ν)είχα στην αυλή μου,
δέντρο (ν)είχα στην αυλή μου κυπαρίσσια στον μπαξέ μου.

------

Κυπαρί… μωρέ Διαμάντω κυπαρίσσια στον μπαξέ μου,
κυπαρίσσια στον μπαξέ μου κόρη μ’ κάθεται στον ίσκιο.

------

Κόρη μ’ κά… μωρέ Διαμάντω κόρη μ’ κάθεται στον ίσκιο,
κόρη μ’ κάθεται στον ίσκιο κι έπλεκε χρυσό γαϊτάνι.

------

Κι έπλεκε μωρέ Διαμάντω κι έπλεκε χρυσό γαϊτάνι,
κι έπλεκε χρυσό γαϊτάνι Τούρκος πέρνα και ρωτάει.

------

Τούρκος πέ… μωρέ Διαμάντω Τούρκος πέρνα και ρωτάει,
Τούρκος πέρνα και ρωτάει τι το θέλεις το γαϊτάνι.

------

Τι το θες μωρέ Διαμάντω τι το θέλεις το γαϊτάνι,
τι το θέλεις το γαϊτάνι τι το θέλεις και το πλέκεις.

------

Τι το θες μωρέ Διαμάντω τι το θέλεις και το πλέκεις,
τι το θέλεις και το πλέκεις ε… βρε Τούρκε τουρκεμένε.

------

Ε… βρε Του… μωρέ Διαμάντω ε… βρε Τούρκε τουρκεμένε,
ε… βρε Τούρκε τουρκεμένε τι σε μέλει κι όλο ρωτάς.

------

Τι σε με… μωρέ Διαμάντω τι σε μέλει κι όλο ρωτάς,
τι σε μέλει κι όλο ρωτάς τι το θέλω θα το κάνω.

------

Τι το θέ… μωρέ Διαμάντω τι το θέλω θα το κάνω,
τι το θέλω θα το κάνω στο κασμίκι θα το βάλω.