ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΡΑ ΜΩΡΕ ΧΑΡΑ

Τραγούδι με προέλευση από ΒΛΑΧΟΥΣ Προσοτσάνης Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ τύπου ΣΤΑ ΤΡΙΑ».

 

Άι χαρά μωρέ χαρά χαρά σε τούτη την αυλή,
άιντε χαρά σε τούτη την αυλή χαρά θέλει να γέ… …ένει
χαρά θέλει να γένει.

------

Άι μια βλά… μωρέ μια βλά… μια βλάχα μια(ν) αρχόντισσα,
άιντε μια βλάχα μια(ν) αρχόντισσα παντρεύει τον υγιό …ό της
παντρεύει τον υγιό της.

------

Άι και σφά… μωρέ και σφά… και σφάζει χίλια πρόβατα,
άιντε και σφάζει χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γί… …ίδια
και τρεις χιλιάδες γίδια.

------

Άι (κ)ι εξή… μωρέ κι εξή… κι εξήντα μούλες κουβαλούν,
άιντε κι εξήντα μούλες κουβαλούν το στάρι για το μύ… ύλο
το στάρι για το μύλο.