ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΑ ΑΝΤΙΠΕΡΑ

Τραγούδι με προέλευση από ΒΛΑΧΟΥΣ Προσοτσάνης Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι σε κάθε πρώτο στίχο 7/8 (3-4) και στον δεύτερο και τρίτο 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Αντίπερα (ν)αντίπερα μαύ(ι)ρα μου μάτια,
αντίπερα στ’ αλώνι
ρόιδο μ’(ε) έλα (ι)δω ματάκια μ’(ε) (ν)έμορφα.

------

Ήταν μια μέρα Κυριακή μαύ(ι)ρα μου μάτια,
μια μέρα χρυσομέρα
ρόιδο μ’(ε) έλα (ι)δω ματάκια μ’(ε) (ν)έμορφα.

------

Βγήκαν να παίξουν τα σπαθιά μαύ(ι)ρα μου μάτια,
να ρίξουν το λιθάρι
ρόιδο μ’(ε) έλα (ι)δω ματάκια μ’(ε) (ν)έμορφα.

------

Το ρίχνει ένας το ρίχνουν δυο μαύ(ι)ρα μου μάτια,
το ρίχνουν τρεις και πέντε
ρόιδο μ’(ε) έλα (ι)δω ματάκια μ’(ε) (ν)έμορφα.

------

Το ρίχνει κόρη ανύπαντρη μαύ(ι)ρα μου μάτια,
και βγάζει παραπέρα
ρόιδο μ’(ε) έλα (ι)δω ματάκια μ’(ε) (ν)έμορφα.