ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ Η ΜΑΝΑ ΖΥΜΩΝΕ

Τραγούδι με προέλευση από τη Nικήτη Χαλκιδικής Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 και κινείται σε δρόμο Ουσάκ.

 

Του ναύτη η δόλια η μάνα ζύμωνε λέει το γιο της παξιμάδι,
και με τα δάκρια η δόλια ζύμωνε.

------

Και με τα δάκρια η δόλια ζύμωνε λέει και με τα  μοιριολόγια,
το φούρνο η δόλια επαρήγγειλνε.

------

Το φούρνο η δόλια επαρήγγειλνε λέει το φούρνο παραγγέλνει,
- φούρνε μ’ καλά να ψήσεις το ψωμί.

------

- Φούρνε μ’ καλά να ψήσεις το ψωμί λέει καλά να το ροδίσεις,
γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί.

------

Γιατί ο γιος μου θα ξενιτευτεί λέει θα πάει μακριά στα ξένα,
θα κάμω η δόλια χρόνια να τον δω.

------

Θα κάμω η δόλια χρόνια να τον δω λέει χρόνια να τον μιλήσω,
μην πας (ν)υγιέ μου με τα κάτεργα.

------

Μην πας (ν)υγιέ  μου με τα κάτεργα λέει με τις ψιλές φιργάδες,
θολά νερά (ν)υγιέ μου μη διαβείς.

------

Θολά νερά (ν)υγιέ μου μη διαβείς λέει θολά και βουρκωμένα,
- και ποια είναι μάνα μ’ τα θολά νερά.

------

- Και ποια είναι μάνα μ’ τα θολά νερά λέει και ποια είν’ τα βουρκωμένα,
οι παντρεμένες γιε μου είν’ τα θολά.

------

- Οι παντρεμένες γιε μου είν’ τα θολά λέει χήρες τα βουρκωμένα,
και τα καθάρια γιε μου τα νερά.

------

Και τα καθάρια γιε μου τα νερά λέει είναι τα κοριτσούδια,
τα κοριτσούδια γιε μου ν’ αγαπάς.