ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΑΣΤΟΡΟΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Ιερισσό Χαλκιδικής Μακεδονίας.
Χορεύεται στα βήματα του «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΥ».

 

Σαράντα πέντε μάστοροι ματάκια μου,
κι εξήντα μαθητούδια που πας καρδιά καμμέ…

------

Καμάρα (ν)έχτιζαν γιαλό ματάκια μου,
καμάρα θεμελιώνουν που πας καρδιά καμμέ…

------

(ν)Όλη μερίτσα (ν)έχτιζαν ματάκια μου,
κι απί βραδύς χαλνούσεν που πας καρδιά καμμέ…

------

Πουλάκι πάησι κι έκατσε ματάκια μου,
ζερβά ‘πό την καμάρα που πας καρδιά καμμέ…

------

Δεν κελαϊδούσι σαν πουλί ματάκια μου,
σαν αγριοπούλι απού ‘ταν που πας καρδιά καμμέ…

------

Μόν’ κελαϊδούσι κι έλεγε ματάκια μου,
μ’ ανθρώπινη λαλίτσα που πας καρδιά καμμέ…

------

Αν δε στοιχειώστε άνθρωπο ματάκια μου,
καμάρα δεν στεριώνει που πας καρδιά καμμέ…