ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΔΥΟ

Τραγούδι με προέλευση την Χαλκιδική Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (3-2-2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΑΡΓΟΥ ΚΑΡΣΙΛΑΜΑ παραλλαγής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ή του «ΒΑΡΥ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΥ».


Μάνα και θυγατέρα δυο μάζευαν τον αμάραντο,
μάζευαν τον αμάραντο μάνα και θυγατέρα δυο.

------

Στο δρόμο που πηγαίνουνε βρίσκουν ‘να λαβωμένον(ε),
βρίσκουν ‘να λαβωμένον(ε) στο δρόμο που πηγαίνουνε.

------

Μάνα μου να τον πάρουμε τον ξένο να τον γειάνουμε,
τον ξένο να τον γειάνουμε μάνα μου να τον πάρουμε.

------

(ν)Εμείς ρούχα δεν έχουμε τον ξένο τι τον θέλουμε,
τον ξένο τι τον θέλουμε (ν)εμείς ρούχα δεν έχουμε.

------

Μάνα μ’ το σεντονάκι μου χαλάλι στο ξενάκι μου,
χαλάλι στο ξενάκι μου μάνα μ’ το σεντονάκι μου.

------

(ν)Εμείς ψωμί δεν έχουμε τον ξένο τι τον θέλουμε,
τον ξένο τι τον θέλουμε (ν)εμείς ψωμί δεν έχουμε.

------

Μάνα μ’ το κομματάκι μου χαλάλι στο ξενάκι μου,
χαλάλι στο ξενάκι μου μάνα μ’ το κομματάκι μου.