ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από τη Χαλκιδική Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ με σταυρωτά τα χέρια».

 

Απάνω στη μαύρα μου μάτια απάνω στην τριανταφυλλιά,
χτίζουν οι πέρδικες φωλιά.

------

Χτίζουν οι πέ… μαύρα μου μάτια χτίζουν οι πέρδικες φωλιά,
συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά.

------

Συμπαινοβγαί… μαύρα μου μάτια συμπαινοβγαίνουν τα πουλιά,
κι σειέται η τριανταφυλλιά.

------

Και σειέται η μαύρα μου μάτια και σειέται η τριανταφυλλιά,
κι πέφτουν τα τριαντάφυλλα.

------

Κι πέφτουν τα μαύρα μου μάτια και πέφτουν τα τριαντάφυλλα,
κι ‘γώ λιγνός τα μάζευα.

------

Κι ‘γώ λιγνός μαύρα μου μάτια κι ‘γώ λιγνός τα μάζευα,
κι στου μαντήλι μ’ τα ‘δενα.

------

Κι στου μαντή… μαύρα μου μάτια κι στου μαντήλι μ’ τα ‘δενα,
κι στην αγάπη μ’ τα ‘στελνα.

------

Αγάπη μ’ χαι… μαύρα μου μάτια αγάπη μ’ χαιρετίσματα,
σταφύλια με τα κλήματα.