ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗΛΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Λευκάδα Επτανήσων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι στους δύο πρώτους στίχους κάθε στροφής 4/4 (2-2) ενώ στους άλλους δύο είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται στα βήματα «ΙΔΙΟΤΥΠΟΥ ΧΟΡΟΥ».

 

Μηλιά που ‘σαι στον ε… στον εγκρεμό,
τα μήλα φορτωμένη μηλιά.

Γιε μ’ τα μή… αχ τα μήλα σου,
μηλιά μ’ μηλιά μ’ ρεμπεύομαι.

------

Τα μήλα σου ρεμπεύ… ρεμπεύομαι,
τον εγκρεμό φοβάμαι μηλιά.

Γιε μ’ κι αν(ι) αχ κι αν(ι) φοβάσαι,
το ματάκια μ’ τον γκρεμό.

------

Κι  αν(ι) φοβάσαι τον γκρεμό,
έλα το μονοπάτι μηλιά.

Γιε μ’ το μο… αχ το μονοπάτι,
μηλιά μ’ μηλιά μ’ μ’ έβγαλε.

------

Το μονοπάτι μ’ έ… μωρ’ μ’ έβγαλε,
σ’ ένα ‘ρημοκλησάκι μηλιά.

Γιε μ’ που ‘χε αχ που ‘χε σαράντα,
μνή… ματάκια μ’ μνήματα.