ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΣΕΙΣ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Τραγούδι καθιστικό του γάμου καθώς και του ξενιτεμού με προέλευση από τη Λευκάδα Επτανήσων αλλά με ολοφάνερη επιρροή από την ηπειρωτική Ελλάδα.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (2-2-2).


Ωρέ (ν)εσείς πουλιά του κάμπου
(ν)ε… …σείς πουλιά του κάμπου,
και της Ρούμελης τα καημένα
ωρέ και της Ρούμελης.

------

Ωρέ να πείτε της μανούλας
να πείτε της μανούλας,
πως δεν έρχομαι δόλια μάνα
ωρέ πως δεν έρχομαι.

------

Ωρέ (ν)εδώ στα ξένα που ‘ρθα
(ν)ε… …δώ στα ξένα που ‘ρθα,
και στα μακρινά δόλια μάνα
ωρέ και  στα μακρινά.

------

Ωρέ μου δώσαν’ μια γυναίκα
μου δώσαν’ μια γυναίκα,
μάϊσας παιδί δόλια μάνα
ωρέ μάϊσας παιδί.

------

Ωρέ μαγεύει τα καράβια
μα… …γεύει τα καράβια,
και δεν έρχονται τα καημένα
ωρέ και δεν έρχονται.

------

Ωρέ μαγέψανε και ‘μένα
μα… …γέψανε και ‘μένα,
και δεν έρχομαι δόλια μάνα
ωρέ και δεν έρχομαι.