ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΑΝ

Τραγούδι καταγεγραμμένο από την «Ομοσπονδία Μουργκάνας» με προέλευση από την επαρχία Φιλιατών Θεσπρωτίας Ηπείρου. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4.


Άιντε καλώς μωρέ καλώς ανταμωθήκαμαν,
άιντε (ν)εμείς οι ντερτιλήδες μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
εμείς οι ντερτιλήδες παιδιά ξενιτεμένα.

------

Άιντε να κλά… μωρέ να κλάψομε τα ντέρτια μας,
άιντε και τα παράπονά μας μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
και τα παράπονά μας παιδιά ξενιτεμένα.

------

Άιντε κι αύριο μωρέ κι αύριο καλές αντάμωσες,
άιντε (ν)ώσπου να ανταμωθούμε μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
ώσπου να ανταμωθούμε παιδιά ξενιτεμένα.

------

Άιντε στον Ά… μωρέ στον Άη-Λια στον πλάτανο,
άιντε στις κρύες τις βρυσούλες μωρέ παιδιά καημέ… …ένα
στις κρύες τις βρυσούλες παιδιά ξενιτεμένα.