ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου (σκέψεις ξενιτεμένου για την καλή του), το οποίο συνήθως τραγουδιέται στην αρχή γλεντιών, με προέλευση από τη Θεσπρωτία Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται ως «ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».


Αλφαβή… μαύρα μου μάτια αλφαβήτα μου η μεγάλη
αλφαβή… μαύρα μου μάτια αλφαβήτα μου η μεγάλη,
αλφαβήτα μου η μεγάλη σ’ τούτον κόσμο δεν είν’ άλλη
αλφαβήτα μου η μεγάλη σ’ τούτον κόσμο δεν είν’ άλλη.

------

Βήτα βά… μαύρα μου  μάτια βήτα βάζεις με το νου σου
βήτα βά… μαύρα μου μάτια βήτα βάζεις με το νου σου,
βήτα βάζεις με το νου σου να ‘ρθω εγώ στους ορισμούς σου
βήτα βάζεις με το νου σου να ‘ρθω εγώ στους ορισμούς σου.

------

Γάμα γρά… μαύρα  μου μάτια γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα
γάμα γρά… μαύρα μου μάτια γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα,
γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα για να περπατούμ’ αντάμα
γάμα γράψε ‘μού ένα γράμμα για να περπατούμ’ αντάμα.

------

Δέλτα δε μαύρα μου μάτια δέλτα δε σου φανερώνω
δέλτα δε μαύρα μου μάτια δέλτα δε σου φανερώνω,
δέλτα δε σου φανερώνω της καρδούλας τον πόνο
δέλτα δε σου φανερώνω της καρδούλας τον πόνο.

------

Έψιλον μαύρα μου μάτια έψιλον ψηλή κυρά μου
έψιλον μαύρα μου μάτια έψιλον ψηλή κυρά μου,
έψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
έψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου.

------

Ζήτα ζώ… μαύρα μου μάτια ζήτα ζώνομαι τα φίδια
ζήτα ζώ… μαύρα μου μάτια ζήτα ζώνομαι τα φίδια,
ζήτα ζώνομαι τα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια
ζήτα ζώνομαι τα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια.

------

Ήτα εί… μαύρα μου μάτια ήτα είσαι σαν το χιόνι
ήτα εί… μαύρα μου μάτια ήτα είσαι σαν το χιόνι,
ήτα είσαι σαν το χιόνι παχουλή σαν το λεμόνι
ήτα είσαι σαν το χιόνι παχουλή σαν το λεμόνι.

------

Θήτα θέ… μαύρα μου μάτια θήτα θέλω να σε πάρω
θήτα θέ… μαύρα μου μάτια θήτα θέλω να σε πάρω,
θήτα θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο
θήτα θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο.

------

Γιώτα γέ… μαύρα μου μάτια γιώτα γένομαι γιοφύρι
γιώτα γέ… μαύρα μου μάτια γιώτα γένομαι γιοφύρι,
γιώτα γένομαι γιοφύρι να περάσ’ ο τζοβαίρης
γιώτα γένομαι γιοφύρι να περάσ’ ο τζοβαίρης.

------

Κάπα κά… μαύρα μου μάτια κάπα κάλλη μου γραμμένα
κάπα κά… μαύρα μου μάτια κάπα κάλλη μου γραμμένα,
κάπα κάλλη μου γραμμένα όμορφα κοντυλισμένα
κάπα κάλλη μου γραμμένα όμορφα κοντυλισμένα.

------

Λάμδα λέ… μαύρα μου μάτια λάμδα λένε τ’ όνομά σου
λάμδα λέ… μαύρα μου μάτια λάμδα λένε τ’ όνομά σου,
λάμδα λένε τ’ όνομά σου και γλυκό είν’ το φίλημα σου
λάμδα λένε τ’ όνομά σου και γλυκό είν’ το φίλημα σου.

------

Μη μου κά… μαύρα μου μάτια μη μου κάνεις με το μάτι
μη μου κά… μαύρα μου μάτια μη μου κάνεις με το μάτι,
μη μου κάνεις με το μάτι αγρικώ κι εγώ κομμάτι
μη μου κάνεις με το μάτι αγρικώ κι εγώ κομμάτι.

------

Νι νέα μαύρα μου μάτια νι νέα είσ’ ωραιότατη
νι νέα μαύρα μου μάτια νι νέα είσ’ ωραιότατη,
νι νέα είσ’ ωραιότατη και στον κόσμο πλέον κάτι
νι νέα είσ’ ωραιότατη και στον κόσμο πλέον κάτι.

------

Ξι ξένε μαύρα μου μάτια ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα
ξι ξένε μαύρα μου μάτια ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα,
ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα παρηγόρησε και ‘μένα
ξι ξένε που ‘σαι στα ξένα παρηγόρησε και ‘μένα.

------

Όμικρον μαύρα μου μάτια ω! μικρό μου κυπαρίσσι
όμικρον μαύρα μου μάτια ω! μικρό μου κυπαρίσσι,
ω! μικρό μου κυπαρίσσι ποιος θα σε πρωτοφιλήσει
ω! μικρό μου κυπαρίσσι ποιος θα σε πρωτοφιλήσει.

------

Πι πάγω μαύρα μου μάτια πι πάγω και δεν σε βρίσκω
πι πάγω μαύρα μου μάτια πι πάγω και δεν σε βρίσκω,
πι πάγω και δεν σι βρίσκω αναλώ’ και πεθαινίσκω
πι πάγω και δεν σι βρίσκω αναλώ’ και πεθαινίσκω.

------

Ρο ρωτώ μαύρα μου μάτια ρο ρωτώ τη γειτονιά σου
ρο ρωτώ μαύρα μου μάτια ρο ρωτώ τη γειτονιά σου,
ρο ρωτώ τη γειτονιά σου μ’ είδατε την πέρδικα μου
ρο ρωτώ τη γειτονιά σου μ’ είδατε την πέρδικα μου.

------

Σίγμα σύ… μαύρα μου μάτια σίγμα σύρε κι έλα πάλι
σίγμα σύ… μαύρα μου μάτια σίγμα σύρε κι έλα πάλι,
σίγμα σύρε κι έλα πάλι με τα τρυφερά σου κάλλη
σίγμα σύρε κι έλα πάλι με τα τρυφερά σου κάλλη.

------

Τι τιμώ μαύρα μου μάτια τι τιμώ το πρόσωπό σου
τι τιμώ μαύρα μου μάτια τι τιμώ το πρόσωπό σου,
τι τιμώ το πρόσωπό σου κι όλο το προγονικό σου
τι τιμώ το πρόσωπό σου κι όλο το προγονικό σου.

------

Ύψιλον μαύρα μου μάτια ύψιλον ψηλή κυρά μου
ύψιλον μαύρα μου μάτια ύψιλον ψηλή κυρά μου,
ύψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
ύψιλον ψηλή κυρά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου.

------

Φι φιλώ μαύρα μου μάτια φι φιλώ το πρόσωπό σου
φι φιλώ μαύρα μου μάτια φι φιλώ το πρόσωπό σου,
φι φιλώ το πρόσωπό σου και τον άσπρο το λαιμό σου
φι φιλώ το πρόσωπό σου και τον άσπρο το λαιμό σου.

------

Χι χήνα μαύρα μου μάτια χι χήνα μου γραμμένη
χι  χήνα μαύρα μου μάτια χι χήνα μου γραμμένη,
χι χήνα μου γραμμένη κι όμορφα κοντυλισμένη
χι χήνα μου γραμμένη κι όμορφα κοντυλισμένη.

------

Ψι ψηλώ… μαύρα μου μάτια ψι ψηλώνω δεν σε φτάνω
ψι ψηλώ… μαύρα μου μάτια ψι ψηλώνω δεν σε φτάνω,
ψι ψηλώνω δε σε φτάνω την καρδούλα μου να γιάνω
ψι ψηλώνω δε σε φτάνω την καρδούλα μου να γιάνω.

------

Ωμέγα μαύρα μου μάτια ω! μεγάλη λεβεντιά μου
ωμέγα μαύρα μου μάτια ω! μεγάλη λεβεντιά μου,
ω! μεγάλη λεβεντιά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου
ω! μεγάλη λεβεντιά μου σ’ έχω μέσα στην καρδιά μου.