ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

Τραγούδι με προέλευση από το Ζαγόρι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 5/4 (2-3) και χορεύεται ως «ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ».

 

 

Ωρέ τι στέκεις μαραμένη Αλεξάνδρα,
αχ τι στέκεις κλ(ι)α… βρε κλ(ι)αμένη βρε κλ(ι)αμένη.

------

 

Ωρέ μην είσ’ απ’ τον αέρα (ν)Αλεξάνδρα,
αχ μην είσ’ απ’ τη απ’ τη δροσά απ’ τη δροσά.

------

 

Ωρέ δεν είμ’ απ’ τον αέρα βρε λεβέντη,
αχ δεν είμ’ απ’ τη απ’ τη δροσά απ’ τη δροσά.

------

 

Ωρέ μόν’ είμ’ από τ’ εσένα βρε λεβέντη,
αχ που είσαι στην ξε… στην ξενιτιά στην ξενιτιά.

Ζαλίζομαι ζαλίζομαι όταν σε συλλογίζομαι.