ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ

Τραγούδι με θέμα τον ξενιτεμό με προέλευση από το Πωγώνι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΠΩΓΩΝΙΣΙΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ».


Γιάννη μου το Γιάννη μου το άϊντες,
Γιάννη μου το μαντήλι σου έλα,
τι το ‘χεις λερωμένο βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
τι το ‘χεις λερωμένο βρε παλικαράκι μου.

------

Το λέρωσε το λέρωσε άϊντες,
το λέρωσε(ν) η ξενιτιά έλα,
τα έρημα τα ξένα βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
τα έρημα  τα ξένα βρε παλικαράκι μου.

------

Για δεν το πλέ… για δεν το πλέ… άϊντες,
για δεν το πλένεις με νερό έλα,
για δε το σαπουνίζεις βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
για δε το σαπουνίζεις βρε παλικαράκι μου.

------

Δώσ’ μου το ‘με… δώσ’ μου το ‘με… άϊντες,
δώσ’ μου το ‘μένα Γιάννη μου έλα,
να σου το μοσχοπλύνω βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
να σου το μοσχοπλύνω βρε παλικαράκι μου.

------

Πέντε ποτά… πέντε ποτά… άϊντες,
πέντε ποτάμια το ‘πλεναν έλα,
και ‘βαψαν και τα πέντε βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
και ‘βαψαν και τα πέντε βρε παλικαράκι μου.

------

Εκεί περνά εκεί περνά άϊντες,
εκεί περνά κι ένα πουλί έλα,
και ‘βαψαν τα φτερά του βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
και ‘βάψαν τα φτερά του βρε παλικαράκι μου.

------

Και ‘χάθει ο ή… και ‘χάθει ο ή… άϊντες,
και ‘χάθει ο ήλιος ο μισός έλα,
και το φεγγάρι ακέραιο βρε Γιάννο Γιαννάκη μου,
και το φεγγάρι ακέραιο βρε παλικαράκι μου.