ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΟΣΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ

Πολυφωνικό τραγούδι από το βόρειο τμήμα της επαρχίας Πωγωνίου Ηπείρου.

 

- Όσα μωρέ όσα λουλούδια του Μαγιού,
όσα λουλούδια  του Μαγιού και φύλλα ‘πό τα δέ…
…εντρα και φύλλα ‘πό τα δέντρα.

------

Τόσα μωρέ τόσα φλοράκια ξόδιασα,
τόσα φλοράκια ξόδιασα κόρη μου για   (τ)εσέ…
…ένα κόρη μου για (τ)εσένα.

------

- Δεν το μωρέ δεν το ‘ξερα λεβέντη μου,
δεν το ‘ξερα λεβέντη μου που τα ‘χες για (τ)εμέ…
…ένα που τα ‘χες για (τ)εμένα.

------

Να γέ… μωρέ να γένω γης να με πατείς,
να γένω γης να με πατείς γιοφύρι να περά…
…άσεις γιοφύρι να περάσεις.

------

Να γέ… μωρέ να γένω κι ασημόκουπα,
να γένω κι ασημόκουπα να σε κερνώ να πί…
…ίνεις να σε κερνώ να πίνεις.

------

Εσύ μωρέ (ν)εσύ να πίνεις το κρασί,
εσύ να πίνεις το κρασί και εγώ να πλέγω μέ…
…έσα κι εγώ να πλέγω μέσα.

------

Να ξα… μωρέ να ξαγλιστρώ στα χείλη σου,
να ξαγλυστρώ στα χείλη σου να πέφτω στην καρδιά
…ά σου να πέφτω στην καρδιά σου.

------

Να  ιδώ μωρέ να ιδώ τα φιλοκάρδια σου,
να ιδώ τα φιλοκάρδια σου πως τρέμουν για τε μέ…
…ένα πως τρέμουν για τε μένα.

------

Πως τρέ… μωρέ πως τρέμει η βέργα στο γιαλό,
πως τρέμει η βέργα στο γιαλό τ’ αρνί στο μακελά…
…άρη τ’ αρνί στο μακελάρη.

------

Έτσ’ έ… μωρέ έτσ’ έτρεμε η καρδούλα μου,
έτσ’ έτρεμε η καρδούλα μου για σε το παλικά…
…άρι για σε το παλικάρι.