ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΪΝΤΕ ΜΑΡΩ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ

Πολυφωνικό τραγούδι από το Δολό Ιωαννίνων.

Άιντε Μάρω στο πηγάδι άιντε για νερό,
μωρέ άιντε Μάρω στο πηγάδι άιντε για νερό.

------

Καρτερείτε μ’ αδερφούλες για να ζαλωθώ,
μωρέ καρτερείτε μ’ αδερφούλες για να ζαλωθώ.

------

Για να πάρω τη βαρέλα και το μαστραπά,
μωρέ για να πάρω τη βαρέλα και το μαστραπά.

------

Τι είναι ο Γιάννος στο πηγάδι ο πλανό-Γιαννος,
μωρέ τι είναι ο Γιάννος στο πηγάδι ο πλανό-Γιαννος.

------

Που πλανεύει τα κορίτσ(ι)α και τις έμορφες,
μωρέ που πλανεύει τα κορίτσ(ι)α και τις έμορφες.

------

Που με πλάνεψε κι εμένα και δεν έρχομαι,
μωρέ που με πλάνεψε κι εμένα και δεν έρχομαι.