ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡ’ ΓΙΕ Μ’ ΚΙ ΑΪ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από το Λούψικο Κόνιτσας Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

(Ν)αφέντης του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
(ν)αφέντης του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη.

------

Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’  γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

(Ν)η μάναν του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
(ν)η μάναν του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με  τη δροσιά στα χείλη.

------

Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

Τ’ αδέρφια του τον κάνουν με μόσκον με σταφύλι,
τ’ αδέρφια του τον κάνουν με μόσκον με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη.

------

Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

(Ν)ο νούνος του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
(ν)ο νούνος του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη.

------

Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

Το σόι του τον κάνει με μόσκον με σταφύλι,
το σόι του τον κάνει με μόσκον  με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη.

------

Κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο,
κύρ’ γιε μ’ κι άι ποιος τον κάνει του νιόγαμπρου του γάμο.

Οι φίλοι του τον κάνουν με μόσκον με σταφύλι,
οι φίλοι του τον κάνουν με μόσκον με σταφύλι,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη,
με μόσκον με σταφύλι με τη δροσιά στα χείλη.