ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΕΛΛΗ ΘΕΛΕΙ ΣΚΟΤΩΜΑ

Τραγούδι στην γνωστή μικρασιάτικη μελωδία σε παραλλαγή από την Ικαρία.
Ο ρυθμός του τραγουδιού είναι 2/4.


Η Έλλη θέλει σκότωμα θέλει και καρμανιόλα θέλει και καρμανιόλα,
γιατί τα ομολόγησε  τα μυστικά μας όλα τα μυστικά μας όλα.

Έλλη μωρέ Έλλη φαντάρος δεν σε θέλει.

------

Η Έλλη θέλει σκότωμα κι Δέσποινα μαχαίρι κι Δέσποινα μαχαίρι,
γιατί τα ομολόγησαν του γιου μου του μουσχέρη.

Έλλη μωρέ Έλλη φαντάρος δεν σε θέλει.