ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΙΝΗΣ

Τραγούδι, το οποίο κατά παράδοση τραγουδιέται από γυναίκες χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, με προέλευση από την Κοινή (μαστιχοχώρι) της Χίου. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΔΕΤΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Αυτό  το  αχ  δεν  το  ’ξερα
ούτε  να  το  φωνάξω,
αληθινά  το  λέγεις  ούτε  να  το  φωνάξω.

------

Και  τώρα  δεν  περνά  στιγμή
να  μην  ανεσταινάξω,
αληθινά  το  λέγεις  να  μην  ανεσταινάξω.

------

Το  ωχ  το  έχω  δεξιά
το  βαχ  αριστερά  μου,
αληθινά  το  λέγεις  το  βαχ  αριστερά  μου.

------

Η  συλλογή  στον  ύπνο  μου
τον  πόνο  στην  καρδιά  μου,
αληθινά  το  λέγεις  τον  πόνο  στην  καρδιά  μου.