ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΖΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ

Τραγούδι αφηγηματικό με προέλευση από την Κύπρο.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4.


Τέσσερα τζαι τέσσερα γίνουνται οκτώ,
τέσσερα παλληκάρκα πάσιν στον πόλεμον.

------

Στην στράταν που πααίννασιν επεινάσασιν,
εκάτσασιν να φάσιν μα εδιψάσασιν.

------

Γυρεύκουν νάβρουν βρύσην απάνω στο βουνόν,
τζ’ ήβρασιν έναν λάκκον των εκατόν ορκών.

------

Ερίψαν το λαχνίν τους πκοιος εννά κατεβεί,
τζαι έππαισεν ο κλήρος πάνω στον πιο μιτσύν.

------

Δέστε με αδέρκια μου τζ’ εγιώ ‘ννα κατεβώ,
μέσ’ το ερημολάτσιν να βκάλω το νερόν.

------

Τζαι τότες τα αδέρκια του τον σφιχτοδέσασιν,
μέσ’ το ερημολάτσιν τον κατεβάσασιν.

------

Εφκάρτε με αδέρκια μου γιατ’ ήβρα το νερόν,
εν’ κότσινον τζ’ εν’ μαύρον μα τζαι φαρματζερόν.

------

Τζ’ ώσπου να τον τραβήσουσιν τζαι να τον βκάλουσιν,
οι όφεις τζαι τα φίθκια τον μισοφάασιν.

------

Να πείτε της μανούλλας μου στα μαύρα να ντυθεί,
γιατί τον γιον της τον μιτσύν εν θα τον ξαναδεί.