ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΒΡΑΚΑ

Τραγούδι σατυρικό με προέλευση από την Κύπρο.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Εεε! Σαράντα δυο πήχες πανί, σαράντα δυο πήχες πανί,
(ν)εκάμα μου εκάμα μου μια βράκα.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Εεε! Κι ήρτεν ο κάβαλο(ς) μακρύς κι ήρτεν ο κάβαλο(ς) μακρύς,
και σάριζε και σάριζε την στράτα.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Την βράκα μου στη λίμνη και ποιο(ς) να μου την πλύνει,
και ποιο(ς) να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει,
και ποια εν’ εκείνη η άξια πο’ να τη σι’ερώσει,
την βράκα μου την τόση και ποια να τη διπλώσει.

------

Εεε! Κι ήμουν δεκατριώ χρονώ κι ήμουν δεκατριώ χρονώ,
και ‘φόρουν τη και ‘φόρουν τη βρακού μου.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Εεε! Και γύριζα μέσ’ το χωρκόν και γύριζα μέσ’ το χωρκόν,
κρυφά απ’ τους χω… κρυφά απ’ τους χωρκανούς μου.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Την βράκα μου στη λίμνη και ποιο(ς) να μου την πλύνει,
και ποιο(ς) να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει,
και ποια εν’ εκείνη η άξια πο’ να τη σι’ερώσει,
την βράκα μου την τόση και ποια να τη διπλώσει.

------

Εεε! Παρά να πάρεις άν(θ)ρωπο παρά να πάρεις άν(θ)ρωπο,
και να είν’ και με και να είν’ και με την βράκα.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Εεε! Καλύτερα παντάλονα καλύτερα παντάλονα,
κι ας ε’ν με τη κι ας ε’ν με την κομμάτα.

Την έρημη την βράκα που κάμνει ντρίγκι-ντράγκα.

Την βράκα μου στη λίμνη και  ποιο(ς) να μου την πλύνει,
και ποιο(ς) να την απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει,
και ποια εν’ εκείνη η άξια πο’ να τη σι’ερώσει,
την βράκα μου την τόση και ποια να τη διπλώσει.