ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΜΑΟΥΚΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Νάξο Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ παραλλαγή ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

 

Θα πάρω μια ψαρόβαρκα μωρό μου
θα πάρω μια ψαρόβαρκα,
να πάω να βγω στην Πάρο να πάω να βγω στην Πάρο.

------

Να πάω να βρω το Μαουκά μωρό μου
να πάω να βρω το Μαουκά,
μαζί του να καλάρω να πάω να βγω στην Πάρο.

------

Που έχει μέσ’ το τσούρμο του μωρό μου
που έχει μέσ’ το τσούρμο του,
όλο λεβέντες νέοι όλο λεβέντες νέοι.

------

Παριώτες  και Τσιπιδιανοί μωρό μου
Παριώτες και Τσιπιδιανοί,
κι άλλοι Ναουσαίοι όλο λεβέντες νέοι.

------

Θα πάω να βρω το Βεντουρή μωρό μου
θα πάω να βρω το Βεντουρή,
που ‘χει το τρεχαντήρι και γιο καραβοκύρη.

------

Να ‘ράξουμε στον Αμπελά μωρό  μου
να ‘ράξουμε στον Αμπελά,
που ‘ναι το πανηγύρι που ‘ναι το πανηγύρι.

------

Θα πάμε να καλάρουμε μωρό μου
θα πάμε να καλάρουμε,
στη Νάξο ένα βράδυ στη Νάξο ένα βράδυ.

------

Και το πρωί να ‘ράξουμε μωρό μου
και το πρωί να ‘ράξουμε,
στο πίσω το λιβάδι στο πίσω το λιβάδι.