ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΤΣΑΤΟΣ

Τραγούδι με ερωτικά δίστιχα (κοτσάκια) με προέλευση από την Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΠΗΔΗΧΤΟΣ ΝΑΞΟΥ».

 

Να σ’ αγαπώ ίντα ‘θελα να σ’ αγαπώ ίντα ‘θελα,
να σ’ αγαπώ ίντα ‘θελα να ‘χω φουρτούνες και μπελά.

------

Βρε ίντα σου ‘καμα κι ίντα ‘χεις κι όλο με τα μένα τα ‘χεις,
κι όλο με τα μένα τα ‘χεις βρε ίντα σου ‘καμα κι ίντα ‘χεις.

------

Στην κρεβαταριά που ‘φαίνω στην κρεβαταριά που ‘φαίνω,
στην κρεβαταριά που ‘φαίνω ότι κάνεις τα μαθαίνω.

------

Μα σ’ αγαπώ χωρίς να θέλω γιατί μοιάζεις των αγγέλων,
γιατί μοιάζεις των αγγέλων σ’ αγαπώ χωρίς να θέλω.

------

(ι)Δώσ’ μου μια ματιά κι ας είναι δώσ’ μου μια ματιά κι ας είναι,
δώσ’ μου μια ματιά κι ας είναι ψεύτικη μα θέλω ‘τι είναι.

------

Βρε ίντα την εθέ’ς εφ’ όσο ψεύτικη θα σου τη δώσω,
ψεύτικη θα σου τη δώσω βρε ίντα  την εθέ’ς εφ’ όσο.

------

Με κοτσάκια φανερώνω με κοτσάκια φανερώνω,
με κοτσάκια φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο.

------

Γύρισε δώσ’ μου μια ματιά κι ας μη με πλήγωνες βαθιά,
κι ας μη με πλήγωνες βαθιά γύρισε δώσ’ μου μια ματιά.

------

Στην κρεβαταριά που ‘φαίνω στην κρεβαταριά που ‘φαίνω,
στην κρεβαταριά που ‘φαίνω ότι κάνεις τα μαθαίνω.