ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Κάλαντα Χριστουγέννων με προέλευση από τη Νάξο Κυκλάδων.


Καλήν ημέραν άρχοντες αν εί… αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω να πω στ’ αρχοντικό σας.

------

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη… εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει χαίρει η κτίσις όλη.

------

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φά… εν φάτνη των αλόγων,
ο βασιλεύς των ουρανών και ποι… και ποιητής των όλων.

------

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το Δό… το Δόξα εν υψίστοις,
και τούτο άξιον εστίν η των η των ποιμένων πίστις.

------

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μά… τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς χωρίς να λείψη ώρα.

------

Χρόνους πολλούς να χαίρεστε πάντα πάντα ευτυχισμένοι,
σωματικά και ψυχικά να εί… να είστε πλουτισμένοι.

Χρόνια Πολλά.