ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με προέλευση από την Απείρανθο Νάξου.
Ο ρυθμός τους είναι 7/8 (3-2-2).

 

Ήρθα να σου πω τα κάλα... ήρθα να σου πω τα κάλα...,
ήρθα να σου πω τα κάλαντα και κάτι πράματ' άλλα.

------

Ήρθα να σου πω τα κάλα... ήρθα να σου πω τα κάλα...,
ήρθα να σου πω τα κάλαντα μα στράφηκα στη σκάλα.

------

Τώρα με το νέο χρόνο τώρα με το νέο χρόνο,
τώρα με το νέο χρόνο θέ' να σβήσω κάθα πόνο.

------

Τον γκαμό μου νέε χρόνε τον γκαμό μου νέε χρόνε,
τον γκαμό μου νέε χρόνε μακριά μου διώχνε '(ν)τον(ε).

------

Με το μπερσινό μη μοιάζεις με το μπερσινό μη μοιάζεις,
με το μπερσινό μη μοιάζεις τη γκαρδιά μου να πειράζεις.

------

Που 'ρθες πρωί πρωί γλυκό που 'ρθες πρωί πρωί γλυκό,
που 'ρθες πρωί πρωί γλυκό και μου 'καμες ποδαρικό.

------

Τσ' αγάπης μου η (γ)ειτονιά τσ' αγάπης μου η (γ)ειτονιά,
τσ' αγάπης μου η (γ)ειτονιά να ΄χει καλή Πρωτοχρονιά.