ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΕ ΨΗΛΟ ΒΟΥΝΟ

 Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο)με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.


Σε ψηλό βουνό σε ριζιμιό χαράκι να χαράκι,
κάθεται κάθεται κάθεται (ν)αϊτός κάθεται (ν)αϊτός.

------

Κάθεται (ν)αϊτός βρεγμένος χιονισμένος ο καημένος,
και παρα… και παρα… και παρακαλεί και παρακαλεί.

------

Και παρακαλεί τον ήλιο να ν’ ανατείλει ν’ ανατείλει,
- ήλιε ανά… ήλιε ανά… ήλιε ανάτειλε ήλιε ανάτειλε.

------

Ήλιε ανάτειλε ήλιε λάμψε και δώ… λάμψε και δώσε,
για να λιώ… για να λιώ… για να λιώσουνε για να λιώσουνε.

------

Για να λιώσουνε τα χιόνι’ απ’ τα φτερά απ’ τα φτερά μου,
και τα κρού… και τα κρού… και τα κρούσταλλα και τα κρούσταλλα.

------

Και τα κρούσταλλα από τ’ ακράνυχά τ’ ακράνυχά μου,
ήλιε ανά… ήλιε ανάτειλε ήλιε ανάτειλε.