ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΤΑ

Τραγούδι με αρβανίτικους στίχους με προέλευση από τη Σαλαμίνα. Το “e” προφέρεται μεταξύ “ε και α” υπερισχύει όμως το ‘α’ και το ‘ε’ το καταπίνουμε, βάσει της αρβανίτικης ντοπιολαλιάς.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4) και χορεύεται από γυναίκες ως «ΤΡΑΤΑ παραλλαγή ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».


Νe νe να μόϊνe νe να κeγιό ντίτα τοσ’ ίσστe σοτ
Νe νe να μόϊνe νe να κeγιό ντίτα τοσ’ ίσστe σοτ,
κeγιό ντίτα τοσ’ ίσστe σοτ νιe χέρe μπιέ τε μοτ
κeγιό ντίτα τοσ’ ίσστe σοτ νιe χέρe μπιέ τε μοτ.

------

Νe νe να μόϊνe νe να τούτη η μέρα σήμερα
Νe νe να μόϊνe νe να τούτη η μέρα σήμερα,
τούτη η μέρα σήμερα πέφτει το χρόνο μια φορά
τούτη η μέρα σήμερα πέφτει το χρόνο μια φορά.

------

Νe να μόϊνe νe να φλέτα ε πορτοκάλεσe
νe να μόϊνe νe να φλέτα ε πορτοκάλεσe,
φλέτα ε πορτοκάλεσe ντe κριe τe βάλλεσe
φλέτα ε πορτοκάλεσe ντe κριe τe βάλλεσe.

------

Νe να μόϊνe νe να της πορτοκαλιάς κλωνί
νe να μόϊνe νe να της πορτοκαλιάς κλωνί,
της πορτοκαλιάς κλωνί του χορού μας κεφαλή
της πορτοκαλιάς κλωνί του χορού μας κεφαλή.