ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΕΝΑΚΙ ΕΛΕΝΑΚΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Αίγινα, το οποίο έχει έντονη όμως επίδραση από τη Μικρά Ασία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΡΣΙΛΑΜΑ».


Ελενάκι Ελενάκι ‘σύ με πότισες φαρμάκι.

------

Ελενάκι στο Θεό σου μ’ έχεις πάρει στο λαιμό σου.

------

Ελενάκι κι αν σε χάσω όρη και βουνά θα πιάσω.

------

Ελενάκι Ελενάκι ‘σύ με πότισες φαρμάκι.