ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕΡΝΕΙ ΤΟ ΧΟΡΟ

Τραγούδι με προέλευση από την Προποντίδα.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως "ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ".

 

Αυτός που σέ… αυτός που σέρνει το χορό
αυτός που σέ… αυτός που σέρνει το χορό,
σέρνει και το καγγέλι σέρνει και το καγγέλι.

Σέρνει και κα… σέρνει και καταπόδι του
σέρνει και κα… σέρνει και καταπόδι του,
κορίτσια σαν άγγελοι κορίτσια σαν άγγελοι.

Σένα τα λέγω σένα κι αν θέλεις άκουστα,
πάρε χαρτί και πένα και κάτσε γράψε τα.
Σένα τα λέγω σένα ψηλέ μου και λιγνέ,
άμα σε προξενέψουν να μην το πεις το ναι.