ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τ' ΑΡΜΕΝΟΥ ΟΥ ΓΙΟΣ

Τραγούδι πασχαλιάτικο με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται μόνο από γυναίκες στα βήματα του «ΤΑΠΕΙΝΟΥ».

 

Τ’ Αρμέν’ ου γιος πινεύτικι γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
τ’ Αρμέν’ ου γιος πινεύτικι γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
σ’ ένα σ’ ένα πασά κι αφέντη λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι,
σ’ ένα σ’ ένα πασά κι αφέντη λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι.

------

Ν’ αφέντη μ’ ‘γώ τη θάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
ν’ αφέντη μ’ ‘γώ τη θάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
πιζός πιζός θα την εδιάβω λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι,
πιζός πιζός θα την εδιάβω λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι.

------

Κι αν την εδιάβ’ς τ’ Αρμίν’ ου γιος γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
κι αν την εδιάβ’ς τ’ Αρμίν’ ου γιος γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό γαμπρό ‘γώ θα σι κάνου λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι,
γαμπρό γαμπρό ‘γώ θα σι κάνου λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι.

------

Γαμπρό στη θυγατέρα μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό στη θυγατέρα μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
που λά… που λάμπει σαν τον ήλιο λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι,
που λά… που λάμπει σαν τον ήλιο λαλείς λαλείς καλό μου αηδόνι.