ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΙΡΔΙΚΑ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

 

Για πως να πω για πως να πω για πως να πω τη μάνα μου,
πιρδίκα μου γραμμένη πως να την ξεγιλάσου
πιρδίκα μου γραμμένη πως να την ξεγιλάσου.

------

Μάνα μ’ νιρό μάνα μ’ νιρό μάνα μ’ νιρό δεν έχουμι,
πιρδίκα μου γραμμένη του βράδυ τι θα πιούμι
πιρδίκα μου γραμμένη του βράδυ τι θα πιούμι.

------

Κι αν δεν είν’ κό… κι αν δεν είν κό… κι αν δεν είν’ κόρη μου νιρό,
πιρδίκα μου γραμμένη σύρι να πας να φέρεις
πιρδίκα μου γραμμένη σύρι να πας να φέρεις.

------

Καλός τ’ς την κα… καλός τ’ς την κα… καλός τ’ς την καταπόδιασι,
πιρδίκα μου γραμμένη την παίρνει του κατόπι
πιρδίκα μου γραμμένη την παίρνει του κατόπι.

------

Δώσ’ μι κόρη μ’ δώσ’ μι κορή μ’ δώσ’ μι κόρη μ’ κρύο νιρό,
πιρδίκα μου γραμμένη να πιω κι να γεμίσου
πιρδίκα μου γραμμένη να πιω κι να γεμίσου.

------

Σαράντα τά… σαράντα τά… σαράντα τάσια έβγαλι,
πιρδίκα μου γραμμένη στα μάτια δεν την είδι
πιρδίκα μου γραμμένη στα μάτια δεν την είδι.

------

Κι απ’ τα σαρά… κι απ’ τα σαρά… κι απ’ τα σαράντα κι ύστερα,
πιρδίκα μου γραμμένη στα μάτια τη λουγιάζει
πιρδίκα μου γραμμένη στα μάτια τη λουγιάζει.

------

Τι έχουν κόρη μ’ τι έχουν κόρη μ’ τι έχουν κόρη μ’ τα μάτια σου,
πιρδίκα μου γραμμένη κι τρέχουν σαν τη βρύση
πιρδίκα μου γραμμένη κι τρέχουν σαν τη βρύση.

------

Έχου (ν)άντρα άχου (ν)άντρα έχου (ν)άντρα στην ξενιτιά,
πιρδίκα μου γραμμένη τώρα δώδικα χρόνια
πιρδίκα μου γραμμένη τώρα δώδικα χρόνια.

------

Ούδ’ έρχεται ουδ’ έρχεται ουδ’ έρχεται ουδέ πατεί,
πιρδίκα μου γραμμένη ουδέ γραφή μου στέλνει
πιρδίκα μου γραμμένη ουδέ γραφή μου στέλνει.

------

Κόρη μ’ ιγώ κόρη μ’ ιγώ κόρη μ’ ιγώ είμ’ ου άντρα σου,
πιρδίκα μου γραμμένη ιγώ είμι κι ου καλός σου
πιρδίκα μου γραμμένη ιγώ είμι κι ου καλός σου.