ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΟΥ 'ΣΑΙ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΝΟ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ».

 

Μηλί… καλέ μηλίτσα που ‘σαι στον γκρεμό,
στα μήλα φορτωμένη.

------

Τα μή… καλέ τα μήλα σου ρεμπεύομαι,
και το γκρεμό φοβούμαι.

------

Κι αν το καλέ κι αν τον φοβάσαι τον γκρεμό,
πάρε το μονοπάτι.