ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΙ ΓΕΛΑΣΑΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ».

 

Μι γέλασαν μι γέλασαν(ε) τα πουλιά
μι γέλασαν μι γέλασαν(ε) τα πουλιά,
μι γέλασαν(ε) τα πουλιά της Άνοιξης τ’ αηδόνια
μι γέλασαν(ε) τα πουλιά της Άνοιξης τ’ αηδόνια.

------

Μι γέλασαν μι γέλασαν κι μου ‘πανι
μι γέλασαν μι γέλασαν κι μου ‘πανι,
μι γέλασαν κι μου ‘πανι ποτές δι θα πιθάνω
μι γέλασαν κι μου ‘πανι ποτές δι θα πιθάνω.

------

Κι έχτισα το κι έχτισα το σπιτάκι μου
κι έχτισα το κι έχτισα το σπιτάκι μου,
κι έχτισα το σπιτάκι μου ψηλότερ’ από τ’ άλλα
κι έχτισα το σπιτάκι μου ψηλότερ’ από τ’ άλλα.

------

Μ’ εφτά οχτώ μ’ εφτά οχτώ πατώματα
μ’ εφτά οχτώ μ’ εφτά οχτώ πατώματα,
μ’ εφτά οχτώ πατώματα κι εξήντα παραθύρια
μ’ εφτά οχτώ πατώματα κι εξήντα παραθύρια.

------

Στο παραθύ… στο παραθύρι κάθουμαι
στο παραθύ… στο παραθύρι κάθουμαι,
στο παραθύρι κάθουμαι τους κάμπους αγναντεύω
στο παραθύρι κάθουμαι τους κάμπους αγναντεύω.

------

Βλέπω τους κά… βλέπω τους κάμπους πράσινους
βλέπω τους κά… βλέπω τους κάμπους πράσινους,
βλέπω τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια
βλέπω τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια.

------

Βλέπω το χά… βλέπω το χάρο κι έρχεται
βλέπω το χά… βλέπω το χάρο κι έρχεται,
βλέπω το χάρο κι έρχεται καβάλα στ’ άλογο του
βλέπω το χάρο κι έρχεται καβάλα στ’ άλογο του.

------

Μαύρος είναι μαύρος είναι μαύρα φορεί
μαύρος είναι μαύρος είναι μαύρα φορεί,
μαύρος είναι μαύρα φορεί μαύρο και τ’ άλογο του
μαύρος είναι μαύρα φορεί μαύρο και τ’ άλογο του.

------

Μαύρο και το μαύρο και το σπαθάκι του
μαύρο και το μαύρο και το σπαθάκι του,
μαύρο και το σπαθάκι του που παίρνει τις ψυχούλες
μαύρο και το σπαθάκι του που παίρνει τις ψυχούλες.

------

Άφ’σε με χά… άφ’σε με χάρε να χαρώ
άφ’σε με χά… άφ’σε με χάρε να χαρώ,
άφ’σε ‘μέ’ χάρε να χαρώ κάνα δυο τρεις ημέρες
άφ’σε ‘μέ’ χάρε να χαρώ κάνα δυο τρεις ημέρες.

------

Τη μια να φά… τη μια να φάω και να πιω
τη μια να φά… τη μια να φάω και να πιω,
τη μια να φάω και να πιω την άλλ’ να τραγουδήσω
τη μια να φάω και να πιω την άλλ’ να τραγουδήσω.

------

Την τρίτη την την τρίτη τη φαρμακερή
την τρίτη την την τρίτη τη φαρμακερή,
την τρίτη τη φαρμακερή θα έρθω μοναχός μου
την τρίτη τη φαρμακερή θα έρθω μοναχός μου.