ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

 

Κουνσταντή βρε Κουνσταντή, Κουνσταντή καλό(ι) πιδί,
Κουνσταντή βρε Κουνσταντή, Κουνσταντή καλό(ι) πιδί.
Κουνσταντή καλό(ι) πιδί πέρνα να πιράσουμι,
Κουνσταντή καλό(ι) πιδί πέρνα να πιράσουμι.

------

Πέρνα να βρε Κουνσταντή πέρνα να πιράσουμι,
πέρνα να βρε Κουνσταντή πέρνα να πιράσουμι.
Πέρνα να πιράσουμι ‘δώ στου πέρα μαχαλά,
πέρνα να πιράσουμι ‘δώ στου πέρα μαχαλά.

------

‘Δώ στου πέ… βρε Κουνσταντή ‘δώ στου πέρα μαχαλά,
΄δώ στου πέ… βρε Κουνσταντή ‘δώ στου πέρα μαχαλά.
‘Δώ στου πέρα μαχαλά άρ(γ)ησις δεν άρ(γ)ησα,
΄δώ στου πέρα μαχαλά άρ(γ)ησις δεν άρ(γ)ησα.