ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΜΕΝΟΥ ΓΙΟΣ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΞΕΣΥΡΤΟΥ».

 

Αρμένου γιος πινεύτικι γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
στου βασιλιά κι αφέντη λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Ν’ αφέντη μ’ ‘γώ τη θάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
πιζός την αδιαβαίνου λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Κι αν την διαβείς Αρμένου γιε γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
γαμπρό θέ’ να σι κάμου λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Γαμπρό στη θυγατέρα μου γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
που λάμπει σαν τουν ήλιο λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Ξυντήθκι ξιαρματώθηκι γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
στη θάλασσα βουτάει λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Μα η θάλασσα φουρτούνιασι γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
τα κύματα αγριεύουν λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

- Θάλασσα πικροθάλασσα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
και πικροκυματούσα λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Τόσες φορές σε διάβηκα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
μι γέλια μι τραγούδια λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.

------

Κι τώρα για του στοίχημα γαλανά ματάκια μ’ κι έμορφα,
βουλήθεις να με πνίξεις λαλεί καλό μ’ αηδόνι λαλεί.