ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

O ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ

Τραγούδι με προέλευση από το Κωστί της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Ο Κωνσταντί… ο Κωνσταντίνος ο Μικρός,
ο Κωνσταντίνος ο Μικρός κι ο Μικροκωνσταντίνος.

------

Μικρόν τουν εί… μικρόν τουν είχε η μάνα του,
μικρόν τουν είχε η μάνα του μικρόν τουν ‘ρραβωνιάζει.

------

Μικρόν τουν γή… μικρόν τουν γήρτε μήνυμα,
μικρόν τουν γήρτε μήνυμα στον πόλεμο να πάει.

------

Νύχτα σελώ… νύχτα σελώνει τ’ άλογο,
νύχτα σελώνει τ’ άλογο νύχτα το καλιβώνει.

------

Βάνει ασημέ… βάνει ασημένια πέταλα,
βάνει ασημένια πέταλα μαλαματένιες λόθρες.

------

Πήδηξε κα… πήδηξε καβαλίκεψε,
πήδηξε καβαλίκεψε κι αυτόν το λόγο λέει.

------

Μάνα μου την μάνα μου την καλίτσα μου,
μάνα μου την καλίτσα μου μάνα μου την καλή μου.

------

Καλά να τρώ… καλά ν/α τρώγει το πουρνό,
καλά να τρώγει το πουρνό καλά το μεσημέρι.

------

Και το ηλιο… και το ηλιοβασίλεμα,
και το ηλιοβασίλεμα να πέφτει να κοιμάται.