ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΠΑΣΑΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ

Τραγούδι με προέλευση από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Ωρέ ένας πασάς διαβαί… μωρέ διαβαίνει
κι άλλος έ… κι άλλος έρχεται
στα …α Τρίκαλα πα’αί… μωρέ πα’αίνουν,
μέσ’ τον Κα… μέσ’ τον Κασαμπά.

------

Ωρέ γυρεύουν τους γερό… μωρέ γερόντους
τους Τρικα… τους Τρικαλινούς
γυ… …υρεύουν τους παπά… μωρέ παπάδες,
τ’ Ασπροπό… τ’ Ασπροπόταμου.

------

Γυρεύουν το Δημά… μωρέ Δημάκη,
(ν)απ’ την Κα… (ν)απ’ την Καστανιά
Δη… …ημάκης τρώει και πί… μωρέ και πίνει,
στα ψηλά στα ψηλά (ι)βουνά.