ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΕΣ

Τραγούδι της Πασχαλιάς με προέλευση από τα χωριά Καππά και Αμάραντο Καρδίτσας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Συντάζουνται λέει (ν)Αυγερινές,
συντάζουνται (ν)Αυγερινές να στήσουν μαναστήρι
να στήσουν μαναστήρι να στήσουν μαναστήρι.

------

Το στήσαν τ’ α(να)ποστήσανε,
το στήσαν τ’ αποστήσανε πιάνουνται και χορεύουν
πιάνουνται και χορεύουν πιάνουνται και χορεύουν.

------

Μεριά χορεύ(νευ)ουν οι έμορφες,
μεριά χορεύουν οι έμορφες μεριά κι οι μαυρομάτες
μεριά κι οι μαυρομάτες μεριά κι οι μαυρομάτες.

------

Μεριά και οι(νι) μελαχροινές,
μεριά και οι μελαχροινές με τ’ άσπρα τα σαΐδια
με τ’ άσπρα τα σαίδια με τ’ άσπρα τα σαΐδια.

------

Κι ου βασιλιάς (ναν) διαβαίνουντας,
κι ου βασιλιάς διαβαίνουντας κι ο ρήγας απερνούσε
κι ο ρήγας απερνούσε κι ο ρήγας απερνούσε.

------

Τον φάρο του (νου) κοντοκρατεί,
τον φάρο του κοντοκρατεί και το χορό κοιτάζει
και το χορό κοιτάζει και το χορό κοιτάζει.

------

Μην είχα γέν(ε)ει ου βασιλιάς,
μην είχα γένει ου βασιλιάς μην είχα γένει ου ρήγας
μην είχα γένει ου ρήγας μην είχα γένει ου ρήγας.

------

Να πιάνουμαν (ναν) να χόρευα,
να πιάνουμουν να χόρευα σε Συρμοπούλας χέρια
σε Συρμοπούλας χέρια σε Συρμοπούλας χέρια.

------

Να κρούσ’ η φου(νου)στανέλλα μου,
να κρούσ’ η φουστανέλλα μου στο γύρ’ απ’ την ποδιά της
στο γύρ’ απ’ την ποδιά της στο γύρ’ απ’ την ποδιά της.

------

Γιατί μας βρί(νι)ζεις βασιλιά,
γιατί μας βρίζεις βασιλιά γιατί μας βρίζεις ρήγα
γιατί μας βρίζεις ρήγα  γιατί μας βρίζεις ρήγα.

------

Εγώ είχα (ν)άντρα καλύτερο,
εγώ είχα άντρα καλύτερο από την αφεντιά σου
από την αφεντιά σου από την αφεντιά σου.