ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΩΡΑ ΕΙΝ’ Ο ΜΑΗΣ ΚΙ Η ΑΝΟΙΞΗ

Τραγούδι με προέλευση από την Αμφίκλεια Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2).


Τώρα μαρή τώρα τώρα είν’ ο Μάης κι η Άνοιξη,
τώρα είν’ ο Μάης κι η Άνοιξη τώρα το καλοκαίρι τώρα το καλοκαίρι.

------

Τώρα μαρή τώρα τώρα τα ‘λάφια χαίρονται,
τώρα τα ‘λάφια χαίρονται τώρα δροσολογιούνται τώρα δροσολογιούνται.

------

Και μια μαρή και μια και μια λαφίτσα ταπεινή,
και μια λαφίτσα ταπεινή ταπεινοκαμαριάρα ταπεινοκαμαριάρα.

------

Δε βό… μαρή δε βό… δε βόσκει δε δροσίζεται,
δε βόσκει δε δροσίζεται δεν πάει κοντά με τ’ άλλα δεν πάει κοντά με τ’ άλλα.

------

Όλο μαρή όλο όλο απ’ τα ‘πόσκια περπατεί,
όλο απ’ τα απόσκια περπατεί και τα ζερβά κοιμάται και τα ζερβά κοιμάται.

------

Κι όπ’ έ… μαρή κι όπ’ έ… κι όπ’ έβρει γάργαρο νερό,
κι όπ’ έβρει γάργαρο νερό θολώνει και το πίνει θολώνει και το πίνει.

------

Κι ο ή… μαρή κι ο ή… κι ο ήλιος την ερώτησε,
κι ο ήλιος την ερώτησε κι ο ήλιος τη ρωτάει κι ο ήλιος τη ρωτάει.

------

Γιατί μαρή γιατί γιατί λαφίτσα ταπεινή,
γιατί λαφίτσα ταπεινή ταπεινοκαμαριάρα ταπεινοκαμαριάρα.

------

Δε βό… μαρή δε βό… δε βόσκεις δε δροσίζεσαι,
δε βόσκεις δε δροσίζεσαι δε πας κοντά με τ’ άλλα δε πας κοντά με τ’ άλλα.

------

Δώδε… μαρή δώδε… δώδεκα χρόνους έκανα,
δώδεκα  χρόνους έκανα στείρα χωρίς ελάφι στείρα χωρίς ελάφι.

------

Κι από μαρή κι από κι από τους δώδεκα και μπρος,
κι από τους δώδεκα και μπρος απόκτησα ελάφι απόκτησα ελάφι.

------

Και ‘κεί μαρή και ‘κεί και ‘κεί που βγήκε ο κυνηγός,
και ‘κεί που βγήκε ο κυνηγός να λαφοκυνηγήσει να λαφοκυνηγήσει.

------

Το βρί… μαρή το βρί… το βρίσκει βόσκει μοναχό,
το βρίσκει βόσκει μοναχό ρίχνει και το σκοτώνει ρίχνει και το σκοτώνει.