ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΝΥΦΗ

Τραγούδι σαρακατσάνικο με προέλευση από την Φθιώτιδα Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Μου παρήγγειλε τ’ αηδόνι Διαμαντονιόνυφη,
ωρέ να του πλέξω τη φωλιά Διαμαντόνυφη κυρά.

------

Ωρέ να την πλέξω με μιτάξι Διαμαντονιόνυφη,
ωρέ να την πλέξω με φλωρί Διαμαντόνυφη καλή.

------

Πο’ να το βρω το μιτάξι Διαμαντονιόνυφη,
ωρέ πο’ να το βρω το φλωρί Διαμαντόνυφη καλή.

------

Στο παζάρι είν’ το μιτάξι Διαμαντονιόνυφη,
ωρέ στο σαράφη είν’ το φλωρί Διαμαντόνυφη καλή.