ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Φωκίδα Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4).


Γιάνναινα μωρέ Γιάνναινα Γιάνναινα Γιαννάκινα,
Γιάνναινα Γιαννάκινα Αρχοντογιαννακάκινα.

------

Να μην πας ωρέ Γιάνναινα να μην πας για λάχανα,
να μην πας για λάχανα θα μας φέρεις βάσανα.

------

Να μην πας μωρέ Γιάνναινα Γιάνναινα Γιαννάκινα,
να μην πας για λαχανίδες θα σου κόψουν τις κοτσίδες.

------

Να μην πας μωρέ Γιάνναινα Γιάνναινα Γιαννάκινα,
να μην πας στη ριματιά Γιάνναινα Γιαννάκινα.