ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟ ΣΤΗ ΡΙΖΑ

Τραγούδι της αγάπης με προέλευση από την Κύμη Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Στο κόμπο στη ρίζα κόβουν την ελιά,
στα μάτια στα χείλη φιλούν την κοπελιά.

Μα τσι οι Κουμιωτοπούλες το  γιάντα λένε ούλες,
μα τσι οι Κουμιωτοπούλες το γιάντα λένε ούλες.

------

Θα πάρω θ’ αφήσω μια δεν ξέρω ποια,
θα πάρω θ’ αφήσω μια Κουμιώτισσα.

Γιατ’ οι Κουμιωτοπούλες είν’ πιο όμορφες ‘πό ούλες,
γιατ’ οι Κουμιωτοπούλες είν’  πιο όμορφες ‘πό ούλες.

------

Θα πάρω θ’ αφήσω μια δεν ξέρω ποια,
θα πάρω θ’ αφήσω μια Λακκιώτισσα.

Γιατ’ οι Λακκιωτοπούλες είν’ πιο όμορφες ‘πό ούλες,
γιατ’ οι Λακκιωτοπούλες είν’ πιο όμορφες ‘πό ούλες.