ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΕΙΝ’ ΕΝΑ ΝΕΡΟ

Τραγούδι με προέλευση από τους Ζάρακες (Ζάρκα) Καρυστίας Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ»
.

 

Στη βρύ… ε… στη βρύση είν’ ένα νερό,
αμάν αμάν Ελένη το λέν’ ασημονέρι.

------

Κι όποια ε… κι όποια μάνα μ’ το έπινε,
αμάν αμάν Ελένη άλλο παιδί δεν κάνει.

------

Να το ε… να το ‘χε πιει κι η μάνα μου,
αμάν αμάν Ελένη να μη με είχε κάνει.

------

Που με ε… που με έκανε τι μ’ έκανε,
αμάν αμάν Ελένη που μ’ έχει τι με θέλει.

------

Ξένοι ε… ξένοι πλένουν τα ρούχα μου,
αμάν αμάν Ελένη ξένοι τη φορεσιά μου.

------

Τα πλέ… ε… τα πλένουν μια τα πλένουν δυο,
αμάν αμάν Ελένη τα πλένουν τρεις και πέντε.