ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΜΠΗΚΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Μιχαλίτσι Νικομηδείας από την περιοχή της Βιθυνίας στα μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως "ΣΥΡΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ".

 

Σε μωρέ σε σε  καινούρια βάρκα μπήκα,
σε μωρέ σε σε καινούρια βάρκα μπήκα,
σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα.

------

Βρί… μωρέ βρί… βρίσκω ναύτες παλικάρια,
βρί… μωρέ βρί… βρίσκω ναύτες παλικάρια,
βρίσκω ναύτες παλικάρια κι (ε)ψαρεύανε για ψάρια.

------

Έ… μωρέ έ… έχετε ψαράδες ψάρια,
έ… μωρέ έ… έχετε ψαράδες ψάρια,
έχετε ψαράδες ψάρια για να φάν’ τα παλικάρια.

------

Έ… μωρέ έ… έχομε χρυσή σαρδέλα,
έ… μωρέ έ… έχομε χρυσή σαρδέλα,
έχομε χρυσή σαρδέλα σαν την όμορφη κοπέλα.

------

Έ… μωρέ έ… έχομε και παλαμίδες,
έ… μωρέ έ… έχομε και παλαμίδες,
έχομε και παλαμίδες που τις τρών’ οι δεσποινίδες.

------

Έ… μωρέ έ… έχομε παστά και χλώρια,
έ… μωρέ έ… έχομε παστά και χλώρια,
έχομε παστά και χλώρια και πέντ’ έξ’ οκάδες χώρια.

------

Πά… μωρέ πά… πάρε βούρλα βούρλισε τα,
πά… μωρέ πά… πάρε βούρλα βούρλισε τα,
πάρε βούρλα βούρλισέ τα και πελάντζα ζύγισέ τα.